Οι Σκοποί και Στόχοι του Συλλόγου


Η ανάδειξη, προβολή, διατήρηση και συνέχιση της πολιτισμικής μας κληρονομιάς είναι από τους βασικότερους στόχους του Συλλόγου, χωρίς να παραλείπουμε και τα άλλα προβλήματα που απασχολούν στον ένα ή τον άλλο βαθμό τους κατοίκους του χωριού μας αλλά και του Δήμου γενικότερα, όπως κοινωνικής φύσης ζητήματα, θέματα που άπτονται με την προστασία του περιβάλλοντος (μακριά από τους επαγγελματίες προστάτες).

Η προάσπιση του παραδοσιακού Ζακυνθινού αρχιτεκτονικού ρυθμού και χρώματος σε συνδυασμό με την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και η προσπάθεια προβολής θεματικού τουρισμού είναι στους στόχους μας και όπου και με όποιον τρόπο μπορούμε και μας επιτρέπεται παρεμβαίνουμε.

Η προστασία των παραδοσιακών κτιρίων και μνημείων του τόπου μας, η διατήρηση των ηθών και εθίμων που τείνουν να εξαφανιστούν, από την λαίλαπα της παραπλάνησης και παραπληροφόρησης των Μ.Μ.Ε. στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης, είναι επίσης από τους στόχους του Δ.Σ. και του Συλλόγου συνολικά.

Στόχος μας είναι οι ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας πρώτα και κύρια σε όλα αυτά τα ζητήματα που προαναφέρθηκαν, έτσι ώστε να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε το έμψυχο υλικό που κρίνεται απαραίτητο για την υλοποίηση των σκοπών του Συλλόγου. Για να μπορέσουμε να επιτύχουμε κάτι τέτοιο διοργανώνουμε διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις και παράλληλα στηρίζουμε και επικροτούμε τις όποιες θετικές πρωτοβουλίες εκδηλώνονται από μεριάς των συμπολιτών μας σε αυτή την κατεύθυνση. Επίσης πιστεύουμε ότι η συνεργασία τόσο με άλλα σωματεία ή φορείς που έχουν τους ίδιους γενικότερα ή επιμέρους στόχους όσο και με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα μέσο προώθησης και επίλυσης των προβλημάτων και επίτεύξης των στόχων που βάζουμε.

Πιστεύουμε τέλος ότι στην σημερινή εποχή που ζούμε μία από τις λίγες τελευταίες σανίδες σωτηρίας του λαού μας είναι ό,τι έχει να κάνει με το πολιτισμικό και το πολιτιστικό γίγνεσθαι, γιατί

ΛΑΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΟΣ ΔΙΧΩΣ ΜΕΛΛΟΝ.